Salı Söyleşileri kapsamında, A.Faruk Göksu (ODTÜ ŞBP, 1984) "Önce düşle sonra planla: Özgün bir planlama deneyimi" başlıklı bir sunum gerçekleştirecektir.

Etkinlik 8 Aralık, Salı günü, 12.00'da Kubbealtı'nda gerçekleşecektir.

---

Part of Tuesday Talks series, A.Faruk Göksu (METU CRP, 1984) will realise a presentation entitled "Imagine first plan later: A unique planning experience ".

The event will took place on December the 8th, Tuesday, 12.00 at Kubbealtı.


Last Updated:
09/09/2020 - 18:03