Address: Department of City and Regional Planning, New Building Room: 305, Middle East Technical University, Ankara, Turkey 

Phone: +90 312 210 6246

Fax: +90 312 210 7965

E-Mail: bdurmaz@metu.edu.tr, durmaz.busra88@gmail.com

 

Education:

B.C.P., Middle East Technical University (2011)

M.S., Regional Planning, Middle East Technical University (2014)

Ph.D., Middle East Technical University, City and Regional Planning (Ongoing)

 

Taught Courses:

CRP 401 Planning Studio VII

CRP 401 Planning Studio VIII

 

Research interests:

Urban Regeneration, Social Sustainability, Resilience, Regional Planning, Sustainability, Gentrification.

 

Selected Publications:

Durmaz, B., (2015). "Compact skyscraper development against urban sprawl: Ankara case from sprawled city to compactness". Poster Presentation, AESOP (Association of European Schools of Planning), 29th International Congress: Definite Space-Fuzzy Responsibility, 13-16 July 2015, Prague, Czech Republic.

Durmaz, B., (2015). "Evaluating success criteria of urban regeneration in terms of gentrification and sustainability: cases of Çukurambar and Kizilirmak neighborhoods". Poster Presentation, AESOP (Association of European Schools of Planning), 29th International Congress: Definite Space-Fuzzy Responsibility, 13-16 July 2015, Prague, Czech Republic.

Durmaz, B., (2015). "Gayrımenkul Odaklı Kentsel Yenileme Örneği: Çukurambar ve Kızılırmak Mahallelerinin Ulaşım Sürdürülebilirliği Açısından Değerlendirilmesi" KBAM (Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı): Gayrimenkul Odaklı Büyümeden ÜretimeDayalı Büyümeye Doğru, 8-9 Ekim 2015, İzmir-Türkiye

Durmaz, B., (2015). "How can the success of urban regeneration be evaluated? Analysis of two criteria: gentrification and sustainability for Çukurambar and Kızılırmak Neighborhoods cases from Ankara-Turkey". The 2nd International Conference on "Changing Cities 2: Spatial, Design, Landscape & Socio-economic Dimensions, 22-26 June, Porto Heli, Peloponnese, Greece.

Durmaz, B., (2015). "Green buildings as one of the tools for sustainability: a hypothetical analysis from Middle East Technical University, Faculty of Architecture building", Poster Presentation, The 2nd International Conference on "Changing Cities 2: Spatial, Design, Landscape & Socio-economic Dimensions, 22-26 June, Porto Heli, Peloponnese, Greece.

Durmaz, B., (2015). "Gecekondudan rezidansa bir kentsel yenileme-soylulaştırma örneği: Çukurambar ve Kızılırmak Mahalleleri ", 1st International Urban Studies Congress: Problems in Present Day City, 16-17 April, Eskişehir, Turkey.

Durmaz, B. (2014). "Success of Urban Regeneration regarding Gentrification & Sustainability: Cases of Çukurambar and Kızılırmak Neighborhoods from Turkey", Lambert Academic Publishing, ISBN 978-3-659-66433-5, Saarbrücken-Germany.

Durmaz, B. (2012). "Cumhuriyetten Günümüze Türkiye'de Bölge Planlama ve Günümüz Pratiklerinin İncelemesi - Ankara Bölge Planı Örneği" ,Uluslararası Cumhuriyet'ten Günümüze Şehir ve Medeniyet Sempozyumu 2012, 2-4 November 2012. Çorum, Türkiye.

Durmaz, B., Erçetin, C. (2012). "Dirençlilik (Resilience) Konsepti Altında Ankara'daki Kentsel Saçaklanmanın Ekolojik Boyutunun İncelenmesi" KBAM (Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı), "Kent Bölgeler, Metropolitan Alanlar ve Büyükşehirler: Değişen Dinamikler ve Sorunlar" Bildiriler Kitabı. Matsa Basımevi, Ankara, 451-471. (paper presented in December 2012) KBAM 3. Sempozyumu 6-7 Aralık 2012 Ankara, Türkiye.

 

Awards:

2015 - Prof. Dr. İlhan Tekeli Graduate Thesis Award, "Evaluating Success Criteria of Urban Regeneration in terms of Gentrification and Sustainability: Cases of Çukurambar and Kızılırmak Neighborhoods"


Last Updated:
12/09/2020 - 17:45