FACULTY OF ARCHITECTUREDEPARTMENT OF CITY AND REGIONAL PLANNING


Özcan ALTABAN, Assoc. Prof. Dr.


Office:


E-mail:altaban@metu.edu.tr
Url:


Phone:+ 90 312 210 2234
Fax:


Adress:
Department of City and Regional Planning
Faculty of Architecture METU Ankara, 06531


Education:
M. Arch., State Academy of Fine Arts;
Master of Civic Design, University of Liverpool;
PhD, Istanbul Technical University.


Research

Research Interests:
Housing Policies and Provisions; Urban and Metropolitan Planning Systems and Organizations; Urban Transformation Processes


Current Projects: Consultancy for Municipalities


Taught Courses:

 • CRP 381/382 Legal and Administrative Aspects of Planning (must courses)
 • CRP 479 Implementational Aspects of Planning (elective course)


Memberships


Mesleki Proje Yarışmalarında Jüri Üyelikleri

 • İçişleri Bakanlığı ilave binası Mimari Projesi 1974
 • Eskişehir Fuarı ve Rekreasyon Alanı Kentsel Tasarım Projesi 1981
 • Adana-Seyhan Kıyısı Fuar ve Rekreasyon Alanı Kentsel Tasarım Projesi
  1984
 • "The Habitat for Future" Mimari Projesi Yarışması-UİA ve UNESCO tarafından organize edildi 1984
 • ALTINPARK-Ankara Rekreasyon ve Fuar Projesi Yarışması-Kentsel Tasarım 1985
 • Bursa Tarihi Kentinde Gelecek için Yaşam Çevresi Planlaması 1985
 • Ankara Kuzey Kesimi Kent Omurgası Kentsel Tasarım Projesi 1992
 • Ankara Ulus Merkezi İş Alanı Kuzeybatı Kesimi Planlama ve K.Tasarım Projesi 1993


Awards

 • Mimari Proje Yarışmalarında çeşitli Mansiyonlar 1961-1964
 • Zonguldak Metropoliten Planlama Ulusal Yarışması Derece 1972
 • Gaziantep Metropoliten Planlama Yarışması Derece 1973
 • Adana-Karataş Turizm Planlama Yarışması-Mansiyon 1974
 • Pamucak (Selçuk) Kıyı bandı Turizm Planlama Yarışması Derece 1975
 • Ulus Kent Merkezi Planalama Yarışması Derece 1986
 • Roma Tarihi merkez (St.Lorenz) Kentsel Yenileme-Dönüşüm Projesi (Davetli Uluslararası Yarışmaya katılım) 2002
 • İzmir Liman ve Çevresi Merkez Planlama Fikir Projesi (Uluslararası Yarışmaya katılım) 2002