FACULTY OF ARCHITECTUREDEPARTMENT OF CITY AND REGIONAL PLANNING


Nil UZUN, Prof. Dr.

Nil Uzun Photo

   Address: Department of City and Regional Planning, Room: 60
                      Middle East Technical University, Ankara, Turkey

 

   Phone: + 90 312 210 2263
   Fax: + 90 312 210 79 65

 

   E-Mail: duruoz@metu.edu.tr
   URL:

 

 


Education:

 

  B.Sc., CRP, Middle East Technical University
  M.Sc., RP, Middle East Technical University
  Ph.D., Utrecht University


 

Taught Courses:

 

CRP105 Origins of Urbanism and the Process of Urbanization
CRP106 Urban Sociology
CRP478 Urban Residential Formation and Change in Turkish Cities

Undergraduate Planning Studios

 

Research interests: Gentrification, urban residential transformation, urban sociology

 

Selected Publications:

 

Uzun, N., 2017, “Kentsel Yenileme ve Dönüşüm” in  Kent Planlama S.S. Özdemir, Ö.B.Özdemir Sarı and N. Uzun (eds.) İmge Kitabevi, Ankara pp. 583-600


Özdemir, S.S.,  Özdemir Sarı, Ö.B., and Uzun, N., (eds.), 2017,  Kent Planlama, İmge Kitabevi, Ankara


Uzun, N., 2015, “Kentsel Dönüşüm ve Toplumsal Etkileri” in Konut, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Ankara pp. 179-186 


Uzun, N., 2015, “İstanbul’da Şeçkinleştirme’nin Üç Aşaması: Cihangir, Galata ve Tarlabaşı Üzerinden bir Değerlendirme” in Neden, Nasıl ve Kim için Kentsel Dönüşüm, B. Duman and İ. Coşkun (eds.) Litera Yayıncılık, İstanbul pp.431-451


Uzun, N., 2013 “Urban Space and Gentrification in Istanbul in the Twentieth Century”  in The Economies of Urban Diversity, D. Reuschke, M. Salzbrunn  and K. Schönhärl (eds.) Palgrave Macmillan, New York, pp. 235-254


Uzun, N., 2012 “Urban Governance in Istanbul”  Urban Governance in Southern Europe, J. Seixas and A. Albet (eds.) Ashgate, London pp.209-221


Eraydın, A., Armatlı-Köroğlu, B. and Uzun, N., 2012, “Importance of Social Capital in Coping with and Benefiting from New Economic Conditions” Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie,  Vol: 103, pp.222-239


Kayasü, S. and Uzun, N., 2009, “Kentsel Dönüşüm/Kentsel Yenileş(tir)me Kavramlarına Genel bir Bakış”  in Gecekondu, Dönüşüm, Kent, S. Kayasü, O. Işık, N. Uzun, E. Kamacı (eds.), ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara,  pp.151-162 


Kayasü, S.,  Işık, O.,  Uzun,  N. and Kamacı,  E. (eds.), 2009, Gecekondu, Dönüşüm, Kent, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara


Uzun, N., 2007, “Globalization and Urban Governance in Istanbul” Journal of  Housing and the Built Environment  Vol: 22, pp.127-138


Uzun, N., 2006, “Kentsel Dönüşümde Yeni bir Kavram: Seçkinleştirme” in Değişen Mekân: Mekânsal  Süreçlere İlişkin Tartışma ve Araştırmalara Toplu Bakış: 1923-2003, A. Eraydın (ed.), Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, pp. 340-360


Uzun, N., 2006 “Ankara’da konut alanlarının dönüşümü: Kentsel dönüşüm projeleri” in Cumhuriyet’in ‘Ankara’sı, T. Şenyapılı (ed.), ODTÜ Yayıncılık, Ankara,  pp. 198-215


Uzun, N., 2006, “İstanbul’da Seçkinleştirme (Gentrification): Örnekler Ve Seçkinleştirme (Gentrification) Kuramları Çerçevesinde Bir Değerlendirme”  in  İstanbul’da Soylulaştırma: Eski Kentin Yeni Sahipleri, D. Behar  and T. İslam (eds.) Bilgi Üniversitesi Yayınları 122, İstanbul pp. 31-42


Uzun, N., 2006, “Yeni Yasal Düzenlemeler ve Kentsel Dönüşüme etkileri” Planlama, No: 36,  2006/2, pp. 49-52


Uzun, N., 2005, “Residential Transformation of Squatter Settlements: Urban Redevelopment Projects in Ankara”, Journal of  Housing and the Built Environment Vol: 20, pp.183 - 199


Uzun, N., 2003,  “The Impact of Urban Renewal and Gentrification on Urban Fabric: Three Cases in Turkey”, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie,  Vol: 94, pp.363-375 


Uzun, N., 2002, “Kentte Yeni bir Dönüşüm Süreci ve Yasal Düzenlemeler” Planlama, Sayı: 2002/1, pp.37-44


Uzun, N., 2001, Gentrification in Istanbul: A Diagnostic Study, Utrecht, KNAG/Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Universteit Utrecht (Netherlands Geographical Studies  No 285)