FACULTY OF ARCHITECTUREDEPARTMENT OF CITY AND REGIONAL PLANNING


Deniz KİMYON

  Address:  Faculty of Architecture, Department of City and Regional Planning,

                     New Building, Room: 401

                     Middle East Technical University, Ankara, Turkey

 

  Phone: +90 312 210 6201

   

  E-Mail:  d.kimyon@gmail.com


  URL: https://metu.academia.edu/DenizKimyon


Education:


B.C.P., CRP, Middle East Technical University (2009)

M.C.P., UD, Middle East Technical University (2013)

PhD., Middle East Technical University (Ongoing)


Taught Courses:


CRP 201 Planning and Design Studio III

CRP 202 Planning and Design Studio IV

 

Research Interests:


Urban Design, Urban Politics, Housing Design Policies, Media Studies, Legal Aspects of Planning


Publications:


Kimyon, D. (2016) Urban Planning For Whom? Discussing Spatially Construction of Counter Hegemony. World Planning School Congresses. Global Crisis, Planning and Challenges to Spatial Justice in the North and the Soulth. Rio de Janerio. Brazil


Kimyon, D. (2015) Mekan Neden ve Nasıl Bir Payanda?, 39. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Trabzon


Kimyon, D. (2015) "Konut Üretim ve Tüketiminde Medyanın Yeni Rolü”, Konut, p. 34-60,  TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Ankara.


Kimyon, D., Serter, G. (2015) Atatürk Orman Çiftliği’nin ve Ankara’nin Değişimi, Dönüşümü/ Fluctuating Transformations in the Atatürk Forest Farm and Ankara, Planlama Dergisi/Journal of Planning, Vol.25, 2015/ 1, p.44-63. doi: 10.5505/planlama.2015.91300


Kimyon, D., Serter, G. (2015) Atatürk Orman Çiftliği’nin ve Ankara’nin Değişimi, Dönüşümü, 24. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu: Kamu ve Vakıf Taşınmazlarının Kentlerin Değişimindeki Rolü, İstanbul, Turkey.


Kimyon, D. (2015) The Role of Media Practices in Urban Politics: The Case of Sinpaş Altınoran Housing/Residence Project, Planlama Dergisi, Vol.24, 2014/ 3, p.139-159.


Kimyon, D. (2013) Assessment of Factory Campus Development In Turkey Through An Urban Design Perspective: The Case of Iskenderun Iron And Steel Factory Campus, Unpublished Master’s Thesis, Middle East Technical University, Faculty of Architecture/ Urban Design, February 2013, Ankara


Other Publications:


“Meslek Odalarının Hukuk Mücadelesi”, Uzmanlara sorduk: Atatürk Orman Çiftliği’nin Parçalanması ve Ak Saray, Bilim ve Gelecek Dergisi, 2014, No.130, İstanbul, Turkey.


“Akademinin Dikenli Yollarından, ÖYP”, Dosya: Genç Akademisyenler: Üniversitenin proleterleri, Bilim ve Gelecek Dergisi, 2015, No.134, İstanbul, Turkey.


Workshops


Panel: "İş yaşamında Etik ve Mobbing" TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Mayıs 2016, Bursa


Panel: “Konut Üretim ve Tüketiminde Medyanın Yeni Rolü”, Konut Paneli, TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Şubat 2015, Ankara.


Urban Transformation in Stockholm, ESDP Intensive Program, Royal Institute of Technology, 2010, Stockholm.


“Urbanity, Culture, and the Placing of Difference”, Urban Exchange Studio ’08, METU and University of Adelaide, 2008, Ankara.