FACULTY OF ARCHITECTUREDEPARTMENT OF CITY AND REGIONAL PLANNING


Hayden MAY, Prof. Dr. (1935-2018)

Graduated from the University of Cincinatti, School of Architecture. Completed internship with well-known architects Woody Garber and Alexander Blount Mahood. In 1963, received master’s degree in urban planning from Cornell University. Taught courses at the University of Cincinnati, in the Department of Planning between 1965-1976. Between 1972-1973, taught at METU as a Fulbright lecturer. Started at Miami Unversity as Chairman of the Department of Architecture and appointed as Dean of the School of Fine Arts in 1983. Remained active professionally throughout his academic life. Conducted professional architectural work through May Noe Planning and May Architecture. Served on the Cincinnati Urban Design Board. Held membership of the American Institute of Architects and the American Planning Association.


Hayden MAY, Prof. Dr. (1935-2018)


Cincinatti Üniversitesi Mimarlık Okulu’nu bitirdi. Öğrenciliği sırasında ünlü mimarlar Woody Garber ve Alexander Blount Mahood’un yanında staj yaptı. 1963 yılında Cornell Üniversitesi’nden şehir planlama yüksek lisans derecesini elde etti. 1965-1976 yılları arasında Cincinatti Üniversitesi’nde Planlama Bölümü’nde derslere girdi. 1972-1973 yıllarında ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde Fulbright ziyaretçi öğretim üyesi olarak bulundu. 1976 yılında Miami Üniversitesi’ne katıldı; Mimarlık Bölümü başkanlığını yaptı. 1983 yılında bu üniversitenin Güzel Sanatlar Okulu’nun dekanlığına atandı. Akademik yaşamı boyunca mesleki etkinliğini sürdürdü. Uzun yıllar May Noe Planlama ve May Mimarlık bürolarının çatısı altında mesleki çalışmalarını sürdürdü. Cincinnati Kentsel Tasarım Değerlendirme Kurulu’nda yer aldı. Amerikan Mimarlar Enstitüsü ile Amerikan Planlama Birliği üyesidir.