FACULTY OF ARCHITECTUREDEPARTMENT OF CITY AND REGIONAL PLANNING


Gönül TANKUT,Prof. Dr. (1932-2005)

Studied architecture at Eidgneössiche Technical School in Zurich. Received master’s degree from Yale Unversity and PhD from the Faculty of Political Sciences at the University of Ankara. Entered METU Faculty of Architecture in 1958. Has become assistant professor in 1961, associate professor in 1968 and professor in 1979. Served as the Chairperson of the Department of City and Regional Planning between 1968-1969, 1972-1975, 1983-1993 and the Dean of the Faculty between 1993-1997.  Played leading roles in the conservation of cultural heritage in Turkey, took part in the Boards for the Conservation of Natural and Historical Monuments for long years. Served as the Head of the Ankara Board of Natural and Cultural Heritage. Besides numerous professional and scientific prizes, in the year 1991 with her book called  “Bir Başkentin İmarı: Ankara”  [Development of a Capital: Ankara]  won the  Yunus Nadi  Social  Sciences  Award. Took

part in the major national projects: Ihlara Valley Planning (1965), Uludağ National Park Second Development Plan (1977) and Antalya Citadel Conservation Planning Project (1978), Historical Studies  for Ankara Development Plan (1982) and Research on Urban Standarts in Turkey (1988).


Gönül TANKUT,Prof. Dr(1932- 2005)


Zürih’teki Eidgneössiche Teknik Okulu’nda mimarlık eğitimi gördü. Yale Üniversitesi’nde şehir planlama yüksek lisans, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde siyaset bilimi doktora derecelerini elde etti. 1958 yılında göreve başladığı ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde 1961 yılında yardımcı profesör, 1968 yılında doçent ve 1979 yılında profesör oldu. 1968-1969, 1972-1975, 1983-1993 yılları arasında Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başkanlığını, 1993-1997 yılları arasında Mimarlık Fakültesi Dekanlığını yaptı. Ülkemizdeki kültür varlıklarının korunmasına öncülük etti, uzun yıllar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarında görev aldı; Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Başkanlığını yaptı. Sayısız mesleki ve bilimsel ödülün yanı sıra 1991 yılında “Bir Başkentin İmarı: Ankara” adlı eseriyle Yunus Nadi Sosyal Bilimler Ödülü’nü kazandı. Önemli ulusal projeler kapsamında 1965 yılında Ihlara Vadisi Planlaması, 1977 yılında Uludağ Milli Parkı İkinci Bölge Gelişim Planı ile 1978 yılında Antalya Kaleiçi Koruma İmar Planı projelerinde, 1988 yılında Türkiye’de Kentsel Standartlar Araştırması ile 1982 yılında Ankara İmar Planlaması Tarihi Etüdünde yer aldı.