FACULTY OF ARCHITECTUREDEPARTMENT OF CITY AND REGIONAL PLANNING


Esat TURAK,Inst. (1925- 2004)

Received bachelors degree from the Department of Architecture at Technical University of Istanbul (1944-1949), studied urban planning at Harward University (1951-1952). Received master’s degree in urban planning from Harward University in 1956. Worked in major planning institutions in USA on metropolitan planning. Served as the Head of the Regional Planning Bureau in the Ministry of Construction and Resettlement that has established in 1957. Entered METU as full-time instructor in 1960. He is the first Chairperson of the METU Department of City and Regional Planning. Took part in the organizing committee of National Physical Planning Seminar held in 1968.  He was among the founding members of the Chamber of City Planners and became the first member of the Chamber. Played major leading roles in defining the framework of Municipal Socialism in 1970s in Turkey. Prepared developmet plans for numerous cities in Turkey after having left the academic life.


Esat TURAK,Öğ. Gör(1925- 2004)


İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde mimarlık (1944-1949), Harward Üniversitesi’nde şehir planlama eğitimi aldı (1951-1952). 1956 yılında Harward Üniversitesi’nde şehir planlama alanında yüksek lisans derecesi elde etti. ABD’de önemli planlama kuruluşlarında metropoliten planlama alanında çalıştı. 1957 yılında kurulan İmar ve İskân Bakanlığı Bölge Planlama Dairesi’nin başkanlığını yaptı. 1960 yılında tam zamanlı öğretim üyesi olarak ODTÜ’de göreve başladı.  ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nün ilk Bölüm Başkanı oldu. 1968 yılında gerçekleştirilen Milli Fiziki Plan Semineri’nin düzenleyicileri arasında yeraldı. TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın kurucuları arasında bulundu. Oda’nın 1 no.lu üyesi oldu.  1970’li yıllarda Türkiye’de Toplumcu Belediyecilik anlayışının çerçevesinin çizilmesinde önemli roller üstlendi. Üniversiteden ayrıldıktan sonra serbest plancı olarak Türkiye’de birçok kentin planlamasını yürüttü.