Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Doktora Yeterlik Sınavı Yönergesi'ne aşağıdaki link üzerinden erişebilirsiniz:

Doktora Yeterlik Sınavı Yönergesi (Mayıs 2019) 


Last Updated:
09/09/2020 - 18:30