FACULTY OF ARCHITECTUREDEPARTMENT OF CITY AND REGIONAL PLANNING


Sunuş ve Sergi

Şehir Planlama Yüksek Lisans Programı 2015-2016 Dönemi Planlama Stüdyosu "Katılım I Participation (Mekansal Stratejik Planlama I Strategic Spatial Planning)" konulu sunuş ve sergi düzenlemektedir.


Katılım herkese açıktır.

Tarih: 11.05.2016 I 13:30-15:30 @ Kubbealtı

cp_final_2016