FACULTY OF ARCHITECTUREDEPARTMENT OF CITY AND REGIONAL PLANNING


Sergi Duyurusu

SERGİ: ODTÜ 60. Yıl Etkinlikleri kapsamında ve EU-FP7-PEOPLE-2011-IRSES Planning, Urban Management and Heritage (PUMAH) çerçevesinde hazırlanan "How to value heritage? What are the Roles of Place-Makers" temalı sergi 2 Aralık 2016'da gerçekleştirilecek olan açılış konuşmaları itibariyle, 2-22 Aralık 2016 tarihlerinde Mimarlık Fakültesi Sergi Salonu'nda görülebilir. 


EXHIBITION: How to value heritage? What are the Roles of Place-Makers?" exhibition that has been prepared in the framework of METU 60th anniversary and the EU-FP7-PEOPLE-2011-IRSES Planning, Urban Management and Heritage (PUMAH)  will start after the openning speeches in 2nd December 2016. The exhibition can be seen between 2-22 December 2016 at the Exhibition Hall of Faculty of Architecture in METU. 

How to Value Heritage_Poster