FACULTY OF ARCHITECTUREDEPARTMENT OF CITY AND REGIONAL PLANNING


Kubbealtı Söyleşileri

New York State Üniversitesi, Mimarlık ve Planlama Okulu öğretim üyesi Daniel B. Hess’in Sovyet donemi konut alanlarının erişim ve bütünleşme temelli planlama süreçlerine yönelik sunumu, 15 Mayıs 2015 Cuma günü saat 12.00’de Kubbealtı salonunda izlenebilir.

suny_presentation