FACULTY OF ARCHITECTUREDEPARTMENT OF CITY AND REGIONAL PLANNING


SALI SÖYLEŞİLERİ.07

DUYURU: Şule Demirel “Influences of Gentrification on Identity in Urban Space” ve Arş. Gör. Damla Karagöz “Analyzing the Urban Perceptions and Spatial Experiences of Refugee Children” başlıklı doktora tezlerini sunacaklardır. Söyleşiye tüm ilgililer davetlidir.


12 Haziran 2018, Saat 12:30

ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Kubbealtı