FACULTY OF ARCHITECTUREDEPARTMENT OF CITY AND REGIONAL PLANNING


ULUSLARARASI 'JANSEN VE ANKARA' SEMPOZYUMU

DUYURU: TR: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Türk Eğitim Derneği Üniversitesi (TEDÜ) Mimarlık Fakültesi ve Çankaya Belediyesi işbirliğinde, Goethe Institut Ankara katkılarıyla Başkent Ankara’nın planlama tarihinde etkin bir yere sahip olan Hermann Jansen üzerine uluslararası bir sempozyum düzenlenmektedir.Jansen ve Ankara Sempozyumu ile, başkentlik işlevleri yüklenen Ankara’nın planlamasında, Hermann Jansen’in planlama ve tasarım yaklaşımının, dönemin Türkiyesinde kentlerin ve bölgelerin geliştirilmesi ve planlaması kapsamında tartışılması hedeflenmektedir.Ayrıntılı Bilgi İçin: http://www.jansenankara.org/tr/anasayfa

 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM: JANSEN AND ANKARA

EN: Middle East Technical University (METU) Faculty of Architecture Department of City and Regional Planning, Turkish Education Association University (TEDU) Faculty of Architecture, and Çankaya Municipality, in association with Goethe Institut Ankara, are organizing an international symposium on Hermann Jansen, who played a significant role in the planning of Ankara, the capital of Turkey.

The “Jansen and Ankara” Symposium aims at stimulating debate on Jansen’s approach to the planning and design of Ankara, within the scope of development and planning of cities and regions in the period in Turkey.

For Detailed Information: http://www.jansenankara.org/en/homepage/