FACULTY OF ARCHITECTUREDEPARTMENT OF CITY AND REGIONAL PLANNING


SALI SÖYLEŞİLERİ.05 - ALAN YÖNETİMİ VE KORUMA PLANLAMASI

DUYURU: Kültürel mirasın korunması konusunda uzman olan Sayın Mehmet Gürkan tarafından “Alan Yönetimi ve Koruma Planlaması” başlıklı bir sunuş gerçekleştirilecektir. Söyleşiye tüm ilgililer davetlidir.


Sunum dört ana başlık altında yapılacaktır:

- Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasındaki araçlar

- Korumanın süreçleri  

- Koruma Amaçlı İmar Planları ve Alan Yönetim Planları 

- Çanakkale Tarihi Alan Yönetimi deneyimi


8 Mayıs 2018, Saat 12:30

ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Kubbealtı