FACULTY OF ARCHITECTUREDEPARTMENT OF CITY AND REGIONAL PLANNING


DOKTORA YETERLİLİK SINAVI YÖNERGESİ

DUYURU: Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Doktora Programı’nın yeterlilik sınavı yönergesi güncellenmiştir. Doktora Yeterlilik Sınavı Yönergesine erişmek için tıklayınız.