FACULTY OF ARCHITECTUREDEPARTMENT OF CITY AND REGIONAL PLANNING


Duygu CİHANGER

duygu_cihanger

    Address: Department of City and Regional Planning, Room: R15-C

                       Middle East Technical University, Ankara, Turkey

 

    Phone: + 90 312 210 42 06
    Fax: +90 312 210 79 65

 

    E-Mail:   duygu.cihanger@gmail.com

                    cihanger@metu.edu.tr

    URL:  https://metu.academia.edu/DuyguCihanger

 

Education:

 

B.C.P., Middle East Technical University (2010)

M.C.P., Middle East Technical University (2013)

Ph.D., Middle East Technical University (Ongoing)


Taught Courses:


CRP101 Basic Design Studio I

CRP102 Basic Design Studio II

CRP 201 Planning Studio III

CRP401 Planning Studio VII

CRP402 Planning Studio VIII

CRP334 Movement and Issues in Urban Space Design (assisted Prof.Dr.Adnan Barlas)

CRP112 Creative Thinking for Planners (with Assist.Prof.Dr.Olgu Çalışkan)

UD501 Urban Design Master Studio I


Research interests: 


Urban Design, Public Space, Everyday Life and Space, Urban Sociology,  Visualization in Urbanism, Urban Trees

 

Selected Publications:

 

Cihanger, D., Uzun, N. (2016), Eymir Gölü ve Çevresi Hakkındaki Akademik Çalışmalar Üzerine Genel Değerlendirme, Eymir Sempozyumu-ODTÜ  Aralık 2016

 

Durusoy, E., Cihanger, D. (2016), Historic Landscape vs. Urban Commodity?: The Case of Yedikule Urban Gardens, Istanbul, Megaron. 2016; 11(1): 125-136


Cihanger, D. (2016), Kızılay Urban Design Project: Reproduction of Kızılay as a CBAD, Catalogue.01 METU Master of Urban Design 1996-2016


Çalışkan, O., Cihanger, D. (2016), Nanos Gigantum Humeris Insidentes: The New Challenges for Future, Catalogue.01 METU Master of Urban Design 1996-2016


Cihanger, D. (2016), ‘Şehir Belki de Bir Ağaçtır’: Fiziksel Dokunun Belirleyicisi Olarak Kentsel Ağaçlar, Türkiye Kentsel Morfoloji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s:453-467, Eylül 2016 Mersin


Cihanger , D. (2016),  Mekanda Kendiliğindenlik: Şehircilik Uzmanların Eğitimi ile Sınırlandırılabilir mi?, 8. Türkiye Şehircilik Kongresi, Ankara


Çalışkan, O., Cihanger , D. (2016),  Heterotopyayı Tasarlamak:Toplumsal İdeolojiden Mekansal Kurguya Çoklu ve Çoğulcu Kentsel Tasarım Deney(im)i?, 8. Türkiye Şehircilik Kongresi, Ankara


Cihanger, D. (2016), Productive Face of Insurgency in Space Planning vs.  Doing, IV World Planning Schools Congress, Rio de Janeiro, Brasil


Cihanger, D. (2016), Spontaneity in Space: An Exploration of Socio Spatial Patterns in Cities, Jane Jacobs 100: Her legacy and relevance in the 21st Century, Delft -The Netherlands


Cihanger, D. (2016), Başkaldırının Üretken Yüzü: Ankara’da Ortak Mekanların Kendiliğinden Oluşumu (?), 39. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu Bildiri Kitabı,  Trabzon


Cihanger, D., Büyükcivelek, A.B., (2015), Surrounded by Insecurity: The Roots of Turkish 31th May Movement, 2013 Meeting of the World Society of EKISTICS, p:25-40, Ankara


Cihanger, D. (2015),  Tree-Squares in Anatolia: What does an emergent public space mean?, Book Of Proceedings (p., Joint Conference Cıtta 8th Annual Conference on Planning Research Aesop Tg / Public Spaces & Urban Cultures Meeting, Edited by Sara Santos Cruz, Fernando Brandão Alves, Paulo Pinho

 

Cihanger, D. (2015), Çağdaş Şehircilik Paradigmasinda Kent ve Kır: Yeni Bir Mekânsal Temsil Biçimine Doğru, 38. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu Bildiri Kitabı, s:439-454, Ekim 2015, Ankara


Cihanger, D., Durusoy, E. (2015), Speculating the New Public Space in the Context of Temporality, Book of Abstracts International Conference on Changing Cities II, p:450-51, June 2015, Porto Heli, Greece

 

Cihanger, D. (2014), ODTÜ Yolu'nun Planlama ve Uygulama Süreci:Aktörler, Çatışmalar ve Tasarımın Rolü, 5. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu Bildiri Kitabı, s:255-270, Ekim 2014, Ankara

 

Cihanger, D. (2014), The Meaning, Form and Function of Public Spaces in the Middle East: Seeing Beyond the Planned Squares in Cities4th World Congress for Middle Eastern Studies, WOCMES August 2014, Turkey, Ankara

 

Cihanger, D. (2014), Reclaiming the Junction: The Socio-Spatial Decay of Kızılay Square and a Promising Emergence of Public Realm, 28th AESOP Annual Congress, July 2014, The Netherlands - Utrecht


Cihanger, D. (2014), Bir Yol Hikayesi: Kamusal Alan Planlamasında Kentsel Tasarım ve Yerel Yönetimin Amaç ve Araçlarını Tartışmak,  UPAD Congress Proceedings Vol.I, p:401-416 (ed. Nevnihal Erdoğan), May 2014, Kocaeli


Cihanger, D. (2013), Trees in the Urban Context: A Study on the Relationship Between Meaning and Design, Unpublished Master’s Thesis, Middle East Technical University, Faculty of Architecture/ Urban Design, January 2013, Ankara


Cihanger, D. (2013), Conflict between Material and Moral: The Story of a Vanishing Industrial Heritage in Ankara, AESOP/ ACSP Joint Congress, July 2013, Ireland-Dublin


Cihanger, D. (2012), Endüstri Mirasının Değeri ve Korunma Sorunu: Maltepe Havagazı Fabrikası’nın İzleri Silinirken, Planlama Dergisi, 2012/1-2 29-39, Ankara


Cihanger, D. (2012), Trees as Place Makers and Memory Markers in Cities: An Urban Design Approach to Monumental Trees in Turkish Cities, 26th AESOP Annual Congress, July 2012 Ankara

 

Exhibitions


Gelecek I Zukunft Ankara Sergisi, 13-29 Ocak  2017,  METU Master of Urban Design & Goethe Institut (http://www.arkitera.com/haber/28274/gelecek-ankara-sergisi)

 

Are We Human?  IKSV 3. İstanbul Tasarım Bienali 2016, ‘Not Yet’ , ODTÜ Mimarlık Fakültesi Katılımcı Ekibi

 

Mimarlık Fakültesi Dergisi 40. Yıl Sergisi, 2016 (https://arch.metu.edu.tr/announcement/40-yilinda-mimarlik-fakultesi-dergisi-sergisi)

 

Gönül Tankut 10. Yıl Anma Sergisi, 2015 (http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2015/cilt32/sayi_1/311-317.pdf)

 

Workshops

 

Mahalle Atölyesi: Mekanı Anında, Yerinde ve Birlikte Düşlemek, 8. Türkiye Şehircilik Kongresi Öğrenci Çalıştayı (with Res.Asst.N.Oya Memlük)

 

Heterotopya: Yamalı bohçadan Kent Olur mu? - Workshop organized for the summer training camp of planning students – Muğla/Akyaka 2015- Muğla/Sarsala 2016 (with Assist.Prof.Dr.Olgu Çalışkan)


Campanhã Region: How to approach to the transformation? , CITTA 8th Annual Conference on Planning Research, Porto – Portugal, September 2015

 

The Camp as the City / City as the Camp, workshop organized by Architecture of Peace, between Archis (Amsterdam), Netherlands Architecture Institute (Rotterdam), University of Amsterdam and Middle East Technical University, Ankara 2015

 

Urban Transformation in Stockholm, ESDP Intensive Program, Royal Institute of Technology, 2011,Stockholm

 

Waterfront Planning Studio: Re-thinking Rothenburgsort, 2009, Hamburg Hafencity University


Awards


Prof. Ilhan Tekeli Graduate Thesis Award 2013, “Trees in the Urban Context: A Study on the Relationship Between Meaning and Design”

 

Mention Award of the National Urban Design Competition, “Green Urban Design: The City of Çanakkale”, October 2013


Excellence in Teaching Prize, directed by Assoc.Prof.Dr. Anlı Ataöv, AESOP Congress, 2012 Ankara


UCTEA Chamber of City Planners Nationwide Graduation Project Competition, Third Prize, 2010 Kayseri

 

Other Publications:


“Ankara’da Kentsel Sanatı Zorlamak”, 
Mimarlık  Dergisi Sayı:384 Temmuz-Ağustos 2015


“Zeytinlikler ve Güncel Yasal Düzenlemeler”, Odtülüler Bülteni,May 2015,  249:36-37, Ankara


 “Ankara’nın Demirkafesi”http://www.arkitera.com/haber/20177 , March 2014

 

From High Hopes to the Deep Ground: Ankara’s Iron Cage” https://www.failedarchitecture.com/ankara-ironcage/  January 2014